Kentsel Dönüşüm - Çolakoğlu

Son dönemde Türkiye’deki neredeyse herkesin yakından ilgilendiği, apartman ve site yönetimi toplantılarının birinci gündem maddesi olan kentsel dönüşüm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16/5/2012 tarihinde çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi" yasasıdır. Çolakoğlu Kentsel Dönüşüm, binanızın yenilenme sürecindeki tüm işlemleri uzman kadrosu ve 45 yılı aşkın deneyimi ile sizin yerinize yönetiyor. Sizin yapmanız gereken tek şey dönüşüme karar vermek..

.

ÇOLAKOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak kendi evinizi, işyerinizi, binanızı, sitenizi talebiniz, insiyatifiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere 12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ile basitçe özetledik. Kentsel Dönüşüm sürecinde ÇOLAKOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜM ile tüm süreçte SİZLERE HİZMET VERİYORUZ.

1-Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.

2- Bina Deprem Risk Raporu almak için Tapu Fotokopisi , Nüfus Cüzdanı Fotokopisi , Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat , Belediye Arşivinden; Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına Dair Resmi Yazı , Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı, Belediyeden Emlak Vergi Beyannamesi ile Bakanlık Yetkili Kuruluşu ÇOLAKOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvuru yapılır.

3- Bakanlık Yetkili Kuruluşu binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.

4- Hazırlanan Deprem Risk Raporu Onay için İDAREYE en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.

5- İDARE; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek onaylar. Rapor sonucu binanız riskli ise İDARE Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar. (Alım-Satım Yapılabilir-Bilgilendirme şerhidir.)

6- İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili İDAREYE rapor için itiraz hakkınız var.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. (Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.) Yada 4/5 çoğunluk ile Bina Güçlendirme Kararı da alınabilir.

7- Bina Ortak Karar Protokolü İDAREYE bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur.

8- Tüm Belediye Projeleri hazırlanır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.

9- Binanızın yeniden inşaatı veya bina güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm Kira Yardımı veya Kentsel Dönüşüm Kredisinden sadece biri kullanılabilir.)

10- Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için İDAREYE başvurulur.

11- Binanın yeniden inşaatı veya bina güçlendirmesi için kat maliklerinin binan ortak karar protokolü ve temsilci heyeti ile ÇOLAKOĞLU İNŞAAT ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.)

12- Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.

Bilgi almak için şimdi arayabilirsiniz.
02163730077